Vesna Vuksan je trener i istraživač u oblastima kreativnih komunikacija i digitalnog marketinga. Njena interesovanja uključuju IT trendove, PR, umrežavanje, društvene medije i omladinsku politiku. U poslednjih petnaest godina održala je preko 70 treninga i radionica za mlade, studente i bibliotekare iz oblsti medija i informatičke pismenosti, društvenih mreža, sajtova, blogova, i online alata za agile management. Vesna radi kao asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje PR i Menadžment u bibliotekarstvu. Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti Bibliotekarstvo i informacione nauke.