Medijska pismenost
predavač Aleksandar Pavlović

LEKCIJA 1

LEKCIJA 2

LEKCIJA 3

LEKCIJA 4

LEKCIJA 5

LEKCIJA 6

LEKCIJA 7

LEKCIJA 8

LEKCIJA 9

LEKCIJA 10

LEKCIJA 11

LEKCIJA 12


Aleksandar Pavlović predaje retoriku, stilistiku i novinarstvo na univerzitetu “Union – Nikola Tesla” iz Beograda. Diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu u Notingemu, Velika Britanija. Prethodno je radio kao novinar u Radio Televiziji Srbije. Često objavljuje tekstove u dnevnim novinama i onlajn portalima i povremeno gostuje u medijima u Srbiji i regionu. Bio je trener na nekoliko letnjih škola i treninga, kao što su međunarodna studentska konvencija ISCiK (Korça, 2012) i MOV(I)E IT (Kruševac, 2014).

Za više informacija, posetite njegov akademski profil.